ΠΟΤΕ ΠΕΡΝΑΕΙ ΚΤΕΟ ΤΟ ΔΙΚΥΚΛΟ

Από το Τμήμα Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου, σας κάνουμε γνωστό ότι προσκαλούνται για αρχικό τεχνικό έλεγχο οι μοτοσικλέτες, στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως έδρα η συγκοινωνιακή περιοχή του Δήμου ΛΗΜΝΟΥ, ανεξαρτήτως κυβισμού, εξαιρουμένων των μοτοποδηλάτων των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Α) Ο τεχνικός έλεγχος των μοτοσικλετών που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά σαν καινούριες ή σαν μεταχειρισμένες μέχρι και τις 24-10-2012, πρέπει να διενεργηθεί από ΚΤΕΟ στο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε0 ή 1 Έλεγχος έως 31 Οκτωβρίου 2016 
Οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε2 ή 3 ή 4 Έλεγχος έως 30 Νοεμβρίου 2016 
Οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε5 Έλεγχος έως 31 Δεκεμβρίου 2016 
Οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε6 Έλεγχος έως 31 Ιανουαρίου 2017 
Οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε7 Έλεγχος έως 28 Φεβρουαρίου 2017 
Οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε8 ή 9 Έλεγχος έως 31 Μαρτίου 2017 

Β) Ο τεχνικός έλεγχος των μοτοσικλετών που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά σαν καινούριες μετά τις 24-10-2012 πρέπει να διενεργηθεί από ΚΤΕΟ με την συμπλήρωση τετραετίας από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Ο τεχνικός έλεγχος των δικύκλων μοτοσικλετών θα πραγματοποιείται στο χρονικό διάστημα από τρείς (3) εβδομάδες πριν έως και μία (1) βδομάδα μετά την συμπλήρωση της τετραετίας.

Γ) Οι δίκυκλες εκπαιδευτικές μοτοσικλέτες προκειμένου να πραγματοποιούν πρακτικές εξετάσεις πρέπει να εφοδιασθούν με Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, διαφορετικά ακολουθούν το πρόγραμμα του ανωτέρω πίνακα.

Όσες από τις παραπάνω προσκαλούμενες μοτοσικλέτες έχουν ήδη ελεγχθεί από ΚΤΕΟ και τα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) με τα οποία έχουν εφοδιασθεί βρίσκονται σε ισχύ, οι κάτοχοι τους οφείλουν να το προσκομίσουν για έλεγχο σύμφωνα με την ημερομηνία λήξης του Δ.Τ.Ε. και όχι σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα.

Προκειμένου να μεταβιβασθούν δίκυκλες μοτοσικλέτες μετά τις 23/09/2016 (ημερομηνία ανάρτησης της σχετικής απόφασης), πρέπει να εφοδιασθούν με Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ανεξάρτητα από την ημερομηνία πρόσκλησης του ανωτέρω πίνακα εφόσον έχουν συμπληρώσει τετραετία από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας ως καινούριες.

Όσες από τις παραπάνω προσκαλούμενες μοτοσικλέτες έχουν αλλάξει πινακίδες κυκλοφορίας μέχρι τις 23/09/2016 (ημερομηνία ανάρτησης της σχετικής απόφασης), θα προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τον νέο αριθμό κυκλοφορίας.

Όσες από τις παραπάνω προσκαλούμενες μοτοσικλέτες αλλάξουν αριθμό κυκλοφορίας  μετά τις 23/09/2016 (ημερομηνία ανάρτησης της σχετικής απόφασης), θα προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τον παλαιό αριθμό κυκλοφορίας.

Μοτοσικλέτες με έδρα ή διεύθυνση κατοικίας ιδιοκτήτη που ανήκει σε άλλη περιφερειακή ενότητα της χώρας, στην οποία έχει εκδοθεί πρόγραμμα πρόσκλησης τους για τεχνικό έλεγχο, ελέγχονται από ΚΤΕΟ σύμφωνα με το πρόγραμμα της περιφερειακής ενότητας στην οποία ανήκουν.

Ο τεχνικός έλεγχος των δίκυκλων μοτοσικλετών είναι υποχρεωτικός και αποβλέπει στην οδική ασφάλεια και στην προστασία του περιβάλλοντος. Κάτοχος οχήματος ο οποίος δεν το προσκομίζει για τακτικό ή επαναληπτικό τεχνικό έλεγχο εντός της καθορισμένης προθεσμίας τιμωρείται σύμφωνα νε το άρθρο 86 του Κ.Ο.Κ. και υπόκειται σε πρόσθετο ειδικό τέλος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

                                      Από την Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου

Skip to content